Gruppeleder

Gruppeleder Per Nielsen, Rubjergvej 15, Lønstrup, 9800 Hjørring - tlf. 98960330 - mail: fam-haderup-nielsen@os.dk 

gruppeassistent Michael Barup - mail: anneksgaarden@has.dk

gruppeassistent Michael Bue Nielsen - mail: michaelbue@mail.dk

 

 

Næste ledermøde: 

                                      11.10.2018 - gruppeledernetværksmøde i Bjergby

                                      01.11.2018 - ledermøde

                                      03.11.2018 - inspirationsaften - distrik og kasser - Højvælde

                                      22.11.2018 - fælles leder- og grupperådsmøde kl. 19.45 - samværsregler

                                      12.01.2019 - OK Benzin kl. 8-12

                                      23.01.2019 - økonomimøde med Carl Emil, Per og Weibke

                                      13.04.2019 - OK Benzin kl. 8-12 afslutning med foto

                                      Bjørn skal stå for festen 2019 - afholdes i maj (rover, leder og grupperåd)

126540