Gruppeleder

Gruppeleder       Michael Bue Nielsen - mail: michaelbue@mail.dk

gruppeassistent  Michael Barup - mail: anneksgaarden@has.dk

gruppeassistent  Mette Marquardsen - mail: mette.marquardsen@live.dk

 

Næste ledermøde: 

28.05.2019 - forberedende møde til høstmarked kl. 19.00

06.06.2019 - ledermøde kl. 19.45

21.-22.06.2019 - vagter ved Hjørring Dyrskue

20.07.2019 - OK Benzin kl. 8-12

05.09.2019 - ledermøde kl. 19.45

08.09.2019 - høstmarked med loppemarked i Spejderborgen

12.10.2019 - OK Benzin kl. 8-12

22.12.2019 - OK Benzin kl. 8-12 - alle

11.01.2020 - OK Benzin kl. 8-12

18.04.2020 - OK Benzin kl. 8-12 afslutning med foto - alle

149903