Ulve

Børn i 2. og 3. klasse.
Ulveflokken er inddelt i bander og vi bygger vores spejderaftner op omkring en fantasiramme der handler om junglen, efter Kiplings bog Junglebogen.
Vi lærer alle mulige færdigheder, som for eksempel knob, bål, den perfekte skumfidus, brugen af kompas og det sjove lejrliv. Alt imens vi lærer at tage ansvar for egen personlige udvikling, at vise respekt for andre mennesker og være ansvarlig over for naturen og det samfund, vi er en del af. Ulvene har et ulvelokale, der er inddelt i banderum og en rådsklippe i skoven, som vi bruger til fuldmånemøder.
I kan læse meget mere på kfumspejderne.dk-bliv spejder

 

Ledere

Julian Bremer
60672702
Karen-Marie Barup
29475794

Program

19-05-2022
Tropsmøde inden Kr. Himmelfart for alle enheder. Det er et brandvarmt tema nemlig ild.
26-05-2022
Kr. Himmelfart - ingen spejder
02-06-2022
GPS-løb, hvor vi arbejder med "stifinder" og "på oodagelse" mærkert
09-06-2022
genopfriskning af spejderfærdigheder så vi er klar til at tage på sommerlejr
10-06-2022
10.-12.06.2022 - MUS lejr på Thorup Hede
11-06-2022
11.-12.06.2022 - MUS lejr på Thorup Hede
12-06-2022
12.06.2022 - MUS lejr på Thorup Hede
16-06-2022
Tropsmøde som er sidste spejdermøde inden sommerferien, og overrækkelse af "stifinder" og på opdagelse" mærke
237686