Grupperådet

Grupperådsformand        Wiebke Otten - mail: wiebke.otten@skua.dk - indsuppleret medlem

næstformand                   Bjørn Nielsen - mail: bjorn92@live.dk - valgt blandt lederne - på valg 2019    

referant                            Peder Madsen - mail: pcm@km.dk - indsuppleret medlem

kasser                             Carl Emil Rask - mail: emcerask@mail.dk                        

valgt blandt forældrene   Arne Hyldgaard - mail:  - på valg 2020

valgt blandt forældrene   Adam Mowen - mail: adammowen@hotmail.com - på valg 2019

indsuppleret medlem      Inger Skamriis Andreasen - mail: lophave@mail.dk 

indsuppleret medlem      Laila Andersen - mail: lsa@mivision.dk 

indsuppleret medlem blandt Roverne      Anders Gregersen - mail: - på valg 2019

indsuppleret medlem blandt Vaskebjørnene      Helle Haderup - mail: hih@domstol.dk 

gruppeleder valgt blandt lederne                                Per Nielsen - mail: fam-haderup-nielsen@os.dk - på valg 2019

medlem valgt blandt lederne                                      Michael Bue Nielsen - mail: michaelbue@mail.dk - på valg 2019                            

medlem valgt blandt spejder, over 15 år, ikke leder   Anette Gregersen - mail: anet4227@gmail.com - på valg 2020

 

Næste grupperådsmøde :          

07.11.2018 - inspirationsaften - distrik og kasser - Højvælde

torsdag, den 08.11.2018 - grupperådsmøde kl. 19.45

22.11.2018 - fælles leder- og grupperådsmøde kl. 19.45 - samværsregler

06.01.2019 - Nytårsparade for hele familien

12.01.2019 - OK Benzin kl. 8-12

23.01.2019 - økonomimøde med Carl Emil, Per og Weibke

07.02.2019 - grupperådsmøde - regnskab fremlægges

28.02.2019 - gruppemøde med VALG

13.04.2019 - OK Benzin kl. 8-12 afslutning med foto

Bjørn skal stå for festen 2019 - afholdes i maj (rover, leder og grupperåd)

130352